O nás

Jsme Česká společnost pro rozvoj bydlení, z.s.

Spolek vznikl v roce 1995 jako odpověď na potřeby širší spolupráce zainteresovaných stran v oblasti bydlení. Aktivně vyhledáváme možnosti spolupráce s vládními i nevládními organizacemi, vysokými školami, nadacemi a výzkumnými pracovišti doma i v zahraničí.

Působíme jako katalyzátor podnětných diskusí – členové ČSPR podávají objektivní a vysoce odborné náměty. Naší prioritou je vybudovat koncepci kvalitního a dostupného bydlení. Inspiraci čerpáme také v zahraničí, účastníme se mezinárodních konferencí a ověřené postupy aplikujeme v českém prostředí.

Další činností ČSRB, která přirozeně navazuje na diskuse a odbornou spolupráci, je vzdělávání. Organizujeme tematické semináře pro soukromé i veřejné subjekty, představujeme nové trendy v oblasti bydlení, přinášíme nové poznatky ze všech oblastí, které se rozvoje bydlení dotýkají.

Společně tvoříme koncepci kvalitního a dostupného bydlení.

Webináře

Družstevní bytová výstavba s podporou měst a obcí

Trpí vaše obec či město nedostatkem nových dostupných bytů? Hledáte alternativu k developerským projektům? Zajímavým řešením může být družstevní bytová výstavba. Na webináři představíme případové studie realizovaných projektů družstevního bydlení. Dozvíte se, proč jsou družstevní byty dostupnější a jak mohou města a obce efektivně spolupracovat při jejich výstavbě. Lektor: Mgr. Martin Kroh

 

Nejčastější chyby ve výběrových řízeních

zakázek malého rozsahu

Všichni se občas ztrácíme v neustále se měnících pravidlech a požadavcích na transparentní administraci veřejných zakázek malého rozsahu. Informace a praktické zkušenosti se proto určitě hodí každému.Co je a není důležité pro pro tento typ zakázek? Jak si usnadnit práci, nic nepodcenit a zároveň zajistit, aby vaše obec vynakládala veřejné prostředky účelně a hospodárně? Podívejte se na videozáznam webináře a udělejte si jasno v detailech výběrových řízení veřejných zakázek malého rozsahu. Lektor: Ing. Pavel Zteiskar

 

Nájem a vlastnictví 

po rozsáhlé novele občanského zákoníku

Disponuje vaše město nebo obec vlastním bytovým fondem? Víte, jak s nájmem a vlastnictvím souvisejí zákon o službách a zákon o obchodních korporacích? Máte potíž zorientovat se v právních vztazích po rozsáhlé novele občanského zákoníku? Pak si nenechte ujít webinář pod vedením zkušených právníků, kteří se těmito oblastmi dlouhodobě zabývají a poradí vám s praktickými záležitostmi. Lektoři: JUDr. Pavla Schödelbauerová, vedoucí právního oddělení v odboru politiky bydlení na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR a JUDr. Marek Novotný, advokát společné advokátní kanceláře prof. Oto Novotný a partneři a autor mnoha publikací.

 

Partneři

S podporou

Sledujte nové akce

Chcete se včas dovědět o dalších připravovaných webinářích? Zanechejte nám kontaktní údaje a my vás s předstihem upozorníme na všechny vzdělávací akce Akademie pro města a obce.

Loading...